• שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

פרסומים וכתבות

15.04.15
עכגעגכעגכלעחשגכלךעחשגךלכחעךשג כגעלךחשגכךעלחשגךעחשגךלע גכךלעחשגלךכחעגשכךלחעגכךשלע עךלחגכךעלחגכשךלעח גכךלעחשגכךעלח
12.08.12
המגזר השלישי בישראל – אופיו ומבנהו והמדיניות כלפיו חגי כץ, בנימין גדרון, ניסן לימור המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תקציר: כל המתבונן בחברה הישראלית ב-2-3 העשורים...
12.08.12
קווים מנחים להכנה ולהצגה של תקציב בארגונים שלא למטרות רווח התקציב הוא הכלי העיקרי של הנהלת הארגון להקצאה ולניהול של המשאבים שעומדים לרשותו. התקציב הוא ביטוי במונחים כספיים לתכניותיה של הנהלת הארגון,...
01.08.12
יולי 2012 ברכה למדריך ערך מוסף עסקים חברתיים, מייצרים מוצרים ומספקים שירותים תוך כדי מימוש מטרות חברתיות. אוכלוסיה מגוונת שותפה ועובדת בעסקים מסוג זה דוגמת נשים, מיעוטים ונערים בסיכון. אוכלוסיה בה...
01.08.12
תועלת חברתית כחלק מתועלת עסקית -  זהו החזון של "מעלה" המתבסס על הגדרה מחודשת של תפקידי העסקים, ארגונים חברתיים וממשלה. אנו מאמינים כי ההשפעה החזקה ביותר של עסק על הקהילה היא דרך...