• שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

קווים מנחים להכנה ולהצגה של תקציב במלכ"רים

קווים מנחים להכנה ולהצגה של תקציב בארגונים שלא למטרות רווח
התקציב הוא הכלי העיקרי של הנהלת הארגון להקצאה ולניהול של המשאבים שעומדים לרשותו. התקציב הוא ביטוי במונחים כספיים לתכניותיה של הנהלת הארגון, ועל פיו ניתן לראות כיצד מותאמת פעילות הארגון למשאביו. התקציב מסייע להנהלת הארגון להקצות את המשאבים שעומדים לרשותו בדרך היעילה ביותר על מנת להשיג את מטרותיו. בנוסף לכך מעקב אחרי הביצוע בפועל ביחס לתקציב, מאפשר להנהלת הארגון לדעת כיצד מתקדמות התכניות השונות ולקבל התראה מוקדמת על סיכונים פוטנציאליים. ניהול נכון של תקציב מאפשר לארגון להפיק דוחו"ת ביצוע הן לגורמי פנים (הנהלה, מנהלי סניפים, מנהלי תכניות וכיוב') והן לגורמי חוץ (תורמים, רשויות וכיוב'). למרות חשיבותו הרבה של התקציב לניהול הארגון השימוש בו הרבה פחות נפוץ ממה שהיינו מצפים. ארגונים רבים פועלים ללא תקציב בכלל, בעוד שבחלק מהארגונים ישנו תקציב שמשמש רק לצורך גיוס משאבים, אך לא לניהול הארגון. גורמים מממנים דורשים מהארגונים להגיש להם תקציבים ודוחו"ת ביצוע לצורך קבלת מימון, אולם לא תמיד מבינים את משמעותם של הנתונים שהוגשו להם, הן לגבי הארגון והן לגבי הפעילויות שהם הם רוצים לממן. 
כך נוצר מצב שארגונים רבים מתנהלים ללא תקציב ארגוני, אך ממשיכים להגיש לגורמים המממנים "תקציבים" שמטרתם היחידה היא להיענות לדרישות השונות
שמוצבות בפניהם.
מטרתו של מסמך זה היא להציע פתרון למצב זה באמצעות קווים מנחים לבניית תקציב שישרת הן את הנהלת הארגון והן את בעלי העניין החיצוניים (Stakeholders) לארגון, ובמיוחד את הגורמים המממנים.
קישור:
http://www.inbest.co.il/NGO/Budget_Guide.pdf

המחבר הוא יועץ כלכלי המתמחה בניהול כלכלי ופיננסי של מלכ”רים, 
שילובם של שיקולים כלכליים בתכנון אסטרטגי של מלכ"רים
אלימלכי
malki@netmedia.net.il
תקציר:
אחד המאפיינים הבולטים של ארגונים לא למטרות רווח הוא מספרן הרב של התכניות שהם מפעילים. מלכ"רים רבים, שהוקמו על מנת לפתור בעיה מסוימת, מנסים לתקוף אותה מכל הכיוונים באמצעות רצף של תכניות. אולם בהינתן משאבים מוגבלים, מגיע כל ארגון בשלב מסוים למצב שבו הוא חייב ליצור לעצמו סדרי עדיפויות. מספר שאלות חוזרות על עצמן בשיחות עם מנהלי מלכ"רים: מתי כדאי לפתוח תכנית חדשה? באיזה קריטריונים צריך להשתמש לצורך החלטה זו? כיצד להעריך את הכדאיות של התכניות הקיימות בארגון?
שאלות אלה אינן מקריות והן מעידות על קושי בסיסי בקביעת סדרי עדיפויות, כאשר השגת מטרות הארגון איננה ניתנת למדידה בקלות. במגזר העסקי סדרי העדיפויות הם ברורים ונקבעים על פי קריטריון הרווחיות. כל פעילות חדשה (מוצר, שירות או פרויקט השקעה) נמדדת לפי תרומתה לרווחיות החברה בהווה או בעתיד. גם מלכ"רים זקוקים לקריטריונים מסוג זה, גם אם הם פחות מדויקים.
מאמר זה מציג מודל שבו נאמדת התרומה של כל תכנית בשני ממדים: (א) תרומתה להשגת מטרות הארגון; (ב) תרומתה הכלכלית לארגון.
מיקומה של כל תכנית ביחס לשני ממדים אלה מאפשר להנהלת הארגון לקבוע סדרי עדיפויות באמצעות קריטריון עקבי שמשלב שיפוט ערכי עם מדידה כלכלית.
קישור:
http://migzar3.org.il/files/wordocs/malki.1.2010.pdf
 

תצוגה מקדימהקובץ מצורףגודל
Budget_Guide.pdf264.92 ק"ב