• שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

המגזר השלישי בישראל

המגזר השלישי בישראל – אופיו ומבנהו והמדיניות כלפיו
חגי כץ, בנימין גדרון, ניסן לימור
המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תקציר:
כל המתבונן בחברה הישראלית ב-2-3 העשורים האחרונים אינו יכול שלא להבחין ולהתפעל מהתפתחותו של המגזר השלישי – מגזר הארגונים ללא-כוונות-רווח, התופס בהדרגה מקום מרכזי בתודעה הציבורית לאור תפקידים רבים ומגוונים שהוא ממלא. אם בעבר מילאו ארגוני המגזר השלישי תפקידי הספקת שירותים המשלימים ולעתים מחליפים את השירותים הציבוריים, הרי כיום ממלאים ארגונים אלה, בנוסף לתפקידים מסורתיים אלה שאף הם עברו שינויים, גם תפקידי פיתוח החברה האזרחית הכוללים ייצוג קבוצות ואוכלוסיות שונות, הכנסת שינויים וחידושים במערך החברתי, מעורבות בתהליכי קביעת מדיניות ועוד. ארגונים אלה הם גם המסגרות של מעורבות אזרחית בצורת תרומות והתנדבות – תופעות שאף הן מתפתחות בחברה. את כל התפקידים האלה ממלאים הארגונים בתחומי חיים רבים ומגוונים – מחינוך ורווחה ועד תכנון סביבתי, סיוע בינלאומי ומניעת תאונות דרכים.
גידול והתפתחות המגזר השלישי אינה תופעה ישראלית ייחודית; היא מתרחשת בצורות שונות בכל העולם. יש לכך קשר לתהליכי הגלובליזציה והפרטת השירותים הציבוריים, להחלשת הממשלות ולעליית המודעות של קבוצות ואוכלוסיות בכוחה של ההתארגנות. גורמים אלה הביאו להפיכת המגזר השלישי לכוח חשוב בכלכלה, בחברה ובפוליטיקה.
 
בשנים האחרונות החלו ממשלות רבות בעולם להבין שאכן יש למגזר השלישי חשיבות ויש להבנות את מערך היחסים איתו. ואמנם, בארצות רבות אנו עדים לפיתוח מדיניות ספציפית כלפי הקטגוריה של ארגוני המגזר השלישי. גם בישראל, במיוחד לאחר מלחמת לבנון השנייה, התפתחה מודעות לחשיבות המגזר ולצורך להבנות את המדיניות כלפיו. על בסיס הכרה בחשיבות המגזר השלישי, קיבלה הממשלה בפברואר 2008 החלטה היסטורית לפתח מערך יחסים בין-מגזרי חדש תוך תהליך הידברות עם המגזר השלישי והמגזר העסקי באמצעות שולחנות עגולים שבהם יהיה ייצוג לכל שלושת המגזרים (משרד ראה"מ, 2008).
חיבור זה אודות המגזר השלישי השנה מהווה מעין מבוא והיכרות עם המושג בישראל, בו אנו מציגים נתונים עדכניים על ממדיו וצביונו של המגזר השלישי בישראל, ומכינים את הבמה לדיון בשאלות של מדיניות כלפיו.

תצוגה מקדימהקובץ מצורףגודל
המגזר השלישי בישראל- אופיו ומבנהו והמדיניות כלפיו.pdf258.29 ק"ב