פרסומים וכתבות

יריד יוצרים מהלב למען הקהילה
12.08.12
הננו שמחים להודיעכם כי אף השנה " מזרחי טפחות בקהילה" תקיים, זו השנה השלישית ברציפות, את יריד "יוצרים מהלב למען הקהילה".   הפקת היריד הינה אחת מיוזמות הבנק במסגרת מעורבותו...
ברכת מנכ"ל ציונות 2000
01.08.12
יולי 2012 ברכה למדריך ערך מוסף עסקים חברתיים, מייצרים מוצרים ומספקים שירותים תוך כדי מימוש מטרות חברתיות. אוכלוסיה מגוונת שותפה ועובדת בעסקים מסוג זה דוגמת נשים, מיעוטים ונערים בסיכון. אוכלוסיה בה...
קווים מנחים להכנה ולהצגה של תקציב במלכ"רים
12.08.12
קווים מנחים להכנה ולהצגה של תקציב בארגונים שלא למטרות רווח התקציב הוא הכלי העיקרי של הנהלת הארגון להקצאה ולניהול של המשאבים שעומדים לרשותו. התקציב הוא ביטוי במונחים כספיים לתכניותיה של הנהלת הארגון,...
המגזר השלישי בישראל
12.08.12
המגזר השלישי בישראל – אופיו ומבנהו והמדיניות כלפיו חגי כץ, בנימין גדרון, ניסן לימור המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תקציר: כל המתבונן בחברה הישראלית ב-2-3 העשורים...
שילוב שיקולים כלכליים בתכנון אסטרטגי של מלכרים
12.08.12
לא על הפילנתרופיה לבדה
12.08.12
ברכת מנכ"ל מעלה
01.08.12
תועלת חברתית כחלק מתועלת עסקית -  זהו החזון של "מעלה" המתבסס על הגדרה מחודשת של תפקידי העסקים, ארגונים חברתיים וממשלה. אנו מאמינים כי ההשפעה החזקה ביותר של עסק על הקהילה היא דרך...