שימור אתרי מורשת

שימור אתרי מורשת

איש קשר: 
עידית מי-דן
טלפון: 
03-5086608
כתובת: 
מקוה ישראל 58910

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל פועלת כעמותה עצמאית רשומה, שלא למטרות רווח, החל מתאריך 1.1.2008. ראשיתה כמועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות אשר הוקמה בהמלצת ועדת החינוך של הכנסת בשנת 1984, כחלק מהחברה להגנת הטבע וזאת בעקבות מעשי הרס ופגיעה במורשת ההיסטורית הבנויה של ארץ ישראל משנת 1700 ואילך.
מטרות העמותה
לאתר מבנים, מתחמים, ושרידים אותנטיים של תהליכים היסטוריים, התיישבותיים משנת 1700 ואילך, לפעול למניעת הריסתם, לשמור ולשמר אותם.

  • לטפח הזיקה לשימור אתרים, לטפח את האתרים שהם תוצר או עדות של התרבויות, שהשאירו חותמן בארץ ישראל מתחילת המאה ה-18, ולהאדיר את חשיבותם למורשת הבנויה, לתולדות ארץ ישראל וצורות ההתיישבות בה, עירונית וכפרית כאחד.

ליזום תכנון שימור אתרים ומתחמים היסטוריים ולעודד גופים, רשויות ומוסדות, ליזום פעולות ותוכניות שימור ושיקום.

  • לבסס את עקרונות השימור בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים תוך התאמתם למציאות הישראלית.
  • ליזום ולקדם חקיקה ראשית בנושא שימור. כמו כן, לדרבן אכיפת הוראות החוק השונות על ידי משרדי הממשלה והרשויות המקומיות.