מזרחי טפחות בקהילה

מזרחי טפחות בקהילה היא תוכנית חברתית רחבת היקף לקידום ולטיפוח ילדים ובני נוער במצוקה, וסיוע  לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, המבטאת את מחויבות בנק מזרחי טפחות למעורבות ולתרומה לקהילה על גווניה השונים.
במסגרת התוכנית, מתקיימת מעורבות חברתית בכל אתר שבו יש לבנק נוכחות עסקית, תוך קיום שותפות רחבה עם ארגונים חברתיים וקהילתיים מקומיים.
כיאה לארגון עסקי הנשען בפעילותו ובהישגיו על הקהילה שבתוכה הוא פועל, מעניקים כיום 120 סניפי הבנק ויחידותיו תמיכה ישירה לגופים חברתיים, הן בהתנדבות אישית והן בתמיכה כספית מתקציב הבנק.